Välkommen till Marcus Östberg – Din kiropraktor i Nykvarn.

Tanken med den här sidan är att belysa smärtans natur för de vanligaste ryggproblemen samt ge information om hur man kan ha nytta av manuell medicin.

Alla är vi olika och därför så måste behandlingen anpassas till just dina besvär och förutsättningar.
Behandlingen sker med respekt för just din smärta.
Jag tror att människor är i behov av och förtjänar fullständig, personlig uppmärksamhet från sin vårdgivare.

Jag är legitimerad kiropraktorer och använder mig av evidensbaserad manuell medicin och innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Behandlingar

Massage / Kiropraktik (Katjas Kraftverk)

Behandlingstid: 45 min. Pris: 650 sek. LÄS MER

Vad sker vid första mötet hos kiropraktorn?

Vid varje nybesök görs en noggrann undersökning som förutom de rent kiropraktiska rörelsetesterna även omfattar en del ortopediska och neurologiska tester.

Patientens anamnes, eventuella operationer och mediciner är också av stor vikt att känna till för kiropraktorn. I en del fall behöver undersökningen kompletteras med röntgen och laboratorieprover.

Utifrån undersökningsfynden gör kiropraktorn en bedömning om behandling kan inledas eller om hänvisning till annan specialist är lämplig.