Behandling – Kiropraktik

Den bästa preventiva åtgärd du kan göra för att undvika de mest vanliga spontant uppstående smärttillstånden är att lära sig på vilket sätt din kropp tycker om att röra sig och sedan göra det varje dag. Du kanske behöver behandling, handledning samt motivation från mig och/eller någon annan för att komma igång tills ditt handlingssätt har själv förstärkts.

Basal kroppskännedom är en grundsten till rörelse utan smärta därför att vi ofta känner mindre smärta då vi utför rörelser långsamt och uppmärksamt. För att komma ifrån ett tillstånd där varje rörelse känns som en stor smärtsam ansträngning, tills det att rörelse känns behaglig kräver att du är närvarande, vaken och känner att du har kontrollen.

”Behandlingen kan hjälpa din hjärna att nyansera de smärtsignaler som hjärnan själv skapar.”

Under en behandling stimuleras flera olika typer av sinnesceller (receptorer) som skickar signaler via nervsystemet upp till hjärnan.
Syftet är att hjälpa hjärnan att inte producera smärta.

Vi vill alltså ändra på de perifera inåtgående signalerna under tillräckligt lång tid för att åstadkomma en klar och smärtfri kommunikation mellan din hjärna och dina muskler, leder, ligament, hud och bindväv.

Det är detta man inom smärtfysiologin kallar för neuromodulering och det definieras som en alternering av aktivitet i de centrala, perifera och autonoma nervsystemet.

Man kan säga att den manuella behandlingen hjälper till med att guida vävnader och nervsystemet, som både påverkar vävnaderna och känner av deras rörelse, till ett bättre förhållande sinsemellan.

Oavsett om en rörelse kommer från utsidan (via tex en terapeuts händer) eller från insidan (via icke medvetna mekanismer) är hela poängen att stimulera hjärnbarken till att ändra sina utgående signaler.

Behandlingar

Massage / Kiropraktik (Katjas Kraftverk)

Behandlingstid: 45 min. Pris: 650 sek. LÄS MER

Handledning & övningar

Jag ser det som viktigt att du som har smärta får en förståelse för smärtans natur. Detta för att vår mentala inställning ofta hjälper med läkningsprocessen. Här kan en viktig kunskap för de med mer långvariga besvär t. ex. vara att skruva ner förväntningarna och inte sätta upp mål som att bli frisk till nästa månadsskifte. Det kan resultera i besvikelse och därmed långsammare läkning. Ett mål kan vara att bli bättre.

De övningar jag lär ut syftar till att vägleda din kropp till bättre funktion. De flesta av dessa övningar kan göras frekvent under dagen, på jobbet, och kräver ingen speciell träningsutrustning.

 

Skicka ett meddelande