Presentation

Jag ser som min uppgift att analysera och behandla smärta som orsakas av funktionella störningar i rörelseapparaten (muskler, leder och andra strukturer som innehåller rikligt med sinnessceller) och jag har skaffat mig en lång utbildning inom detta område.

Jag kombinerar både passiv och aktiv behandling och har vidareutbildat mig inom nack- och ryggrehabilitering vilket innebär att du även kan få expertråd om specifika rygg- och nackövningar.

Mitt mål är goda och långsiktiga rehabiliteringsresultat. Detta mål försöker jag uppnå genom att kontinuerligt uppdatera mig inom rygg och smärtforskning.
Den arsenal av rehabiliterande åtgärder som jag använder mig av idag, är förutom den passiva behandlingen bl.a. handledningadekvat egenvård såsom ergonomiska råd, förståelse av smärtans natur, råd om träning och andra förebyggande åtgärder dvs hjälp till självhjälp.

Vid ett besök hos mig tar jag mig tid för ett resonemang kring problemet och vad vi tillsammans kan göra för att nå det gemensamma målet.

Om Marcus Östberg

Legitimerad Kiropraktor 5 års utbildning med efterföljande legitimationsgrundad praktik. Den legitimationsgrundande praktiktjänstgöringen (1år) gjorde jag på Stockholm Spine Center AB, Löwenströmska sjukhuset. På kliniken bedrivs ryggkirurgi och ryggmottagningar samt vårdavdelning. Jag deltog även i andra aktiviteter på sjukhuset dvs. akut distriktsläkarmottagning samt röntgen.

Därefter följde praktik hos ett tiotal olika legitimerade kiropraktorer. Har även askulterat hos läkare med ortopedmedicinsk inriktning samt sjukgymnast med OMT (ortopedisk manuell medicin) utbildning. Detta för att få en så bred och lärorik praktik som möjligt.

Utöver detta har jag en vidareutbildning (1,5 år) inom rehabilitering med inriktning på ett biopsykosocialt tänkande. Har efter det under 3 olika tillfällen studerat på rehabiliteringsenheten vid universitetssjukhuset Motol, Prag under ledning av professor i neurologi Dr Karel Lewit samt professor i pediatrik Dr Pavel Kolar.

Våren 2009 gick jag en utbildning i smärta och smärtlindring på Karolinska Institutet. Min verksamhet är uppbyggd på ett evidensbaserat medicinskt tänkande och jag strävar efter att vara så uppdaterad det går inom min disciplin.